Čím sa riadime pri práci

O tom, že v spoločnosti op TAX robíme svoju prácu dobre, svedčia desiatky spokojných klientov z Bratislavy i jej širokého okolia, ktorí si od nás už veľa rokov nechávajú viesť účtovníctvo alebo mzdovú agendu. Prečo by ste sa k nim mali pridať aj Vy?

 • Dlhoročné skúsenosti. Spoločnosť Volga – SK vznikla už v roku 2007. Za obdobie nášho pôsobenia sme stihli obslúžiť mnohých klientov – niektorých v rámci jednotlivých zákaziek, iných na dlhodobej báze v priebehu viacerých rokov. Naša dlhoročná prax nám dáva unikátny rozhľad v teórii i praxi a zaručuje, že budeme všetky svoje služby robiť bezchybne.
 • Ucelený servis. Pokiaľ podnikáte alebo vediete firmu, nájdete v našej ponuke takmer všetky služby, ktoré kedykoľvek budete potrebovať. Sme tu pre Vás od založenia firmy, cez vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, až po spracovanie daňových priznaní, VAT Refund a ďalších služieb, a vždy svoju prácu robíme v tej najvyššej kvalite.
 • Individuálny prístup. Veríme, že dobrý účtovník by mal klientom uľahčiť život a pomôcť im posunúť ich vízie ďalej. Sme tu na to, aby sme Vám dali presne taký servis, ktorý bude na mieru vyhovovať potrebám Vášho podnikania a prispôsobí sa im vo všetkých ohľadoch. Všetky dôležité parametre našej vzájomnej spolupráce si u nás môžete nastaviť na mieru a vždy od nás dostanete plnú podporu, kvalitného poradenstva i pomoc s drobnými prekážkami, ktoré Vás na ceste za Vašimi cieľmi môžu stretnúť.
 • Spoľahlivosť. Máme vo zvyku robiť svoju prácu zodpovedne a vždy si dávame záležať na tom, aby ste jej výsledky dostali v termíne a bez chýb. Samozrejmosťou je pre nás i absolútna mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré s danou problematikou súvisia.
 • Perfektná znalosť problematiky účtovníctva a miezd. Sme ostrieľaní profesionáli, oblasť účtovníctva a miezd poznáme do tých najmenších podrobností a po viac než desiatich rokoch v odbore nás už prekvapí máločo. Ručíme preto za to, že výsledky našej práce budú vecne i formálne korektné, v súlade s platnou legislatívou a že obstojí pred akoukoľvek kontrolou.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre kvalitné využívanie našich služieb, potrebujeme pracovať aj s vašimi osobnými údajmi. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Od 25.5.2018 vrátane sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ( EÚ ) o ochrane osobných údajov známe ako GDPR. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

 1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť:

Obchodné meno: op TAX s. r.o.

Registrácia: 12.09.2007

Sídlo: Kosodrevinová 2 , 821 07 Bratislava

IČO: 36 831 000 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

 1. Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme vám mohli spracúvať účtovníctvo a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email, podpis.

 

 1. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom spracúvania účtovníctva a plnenia si všetkých zákonných a zmluvných povinností s tým súvisiacich

 

 1. Môžete požiadať o likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré spracúvame?

Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. Stačí zaslať oznámenie na email optax@optax.sk

 

 1. Komu vaše údaje poskytujeme?

S vašim súhlasom poskytujeme osobné údaje externým účtovníkom.

 

 1. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Mzdy a personalistika

 1. Osobný spis zamestnanca (platový dekrét, menovací dekrét a iné) sa uchováva po dobu 70 rokov od narodenia.
 2. Mzdové listy sa uchovávajú po dobu 20 rokov.
 3. Dokumenty týkajúce sa dochádzky, dovolenky a náhradného voľna sa uchovávajú po dobu 3 rokov.
 4. Iné dokumenty sa uchovávajú 5 až 10 rokov podľa lehoty stanovenej osobitným zákonom.

Účtovníctvo

 1. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

 1. Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

 

 1. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na:

Meno a priezvisko: Ing. Oľga Horčičáková

Email: optax@optax.sk

Tel. č.: +421 905 234 085

 

 1. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email optax@optax.sk Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

 1. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia.

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť od 25.05.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný mailom.