Naše kompletné služby

Sme tu pre všetkých, ktorí potrebujú účtovnícke a mzdové služby vo vysokej kvalite. Klientom z radu živnostníkov i firiem ponúkame v spoločnosti Volga – SK kompletný servis na mieru a je len na Vás, ako si spoluprácu s nami nastavíte. Vyberte si niektorú z nižšie uvedených služieb z oblasti podvojného a jednoduchého účtovníctva alebo mzdovej agendy a dajte nám vedieť, ako by ste si ich radi prispôsobili, aby Vášmu podnikaniu vyhovovali na mieru! Budeme sa na Vás tešiť.

 

Podvojné účtovníctvo

Pokiaľ vediete väčšiu firmu, je pravdepodobné, že spadáte pod povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Tá sa vzťahuje predovšetkým na tie firmy, ktoré sú zapísané v obchodnom registri – podnikajúce fyzické osoby naproti tomu zostávajú pri jednoduchom účtovníctve. Pokiaľ už podvojné účtovníctvo vediete, radi naň naviažeme, a ak to budete potrebovať, skontrolujeme za Vás vecnú a formálnu správnosť doterajších záznamov. V prípade, že by malo terajšie účtovníctvo nedostatky, môžeme zaistiť taktiež rekonštrukciu účtovných záznamov. V rámci vedenia účtovníctva pracujeme s moderným účtovníckym softvérom a vo všetkých ostatných otázkach úzko spolupracujeme s  klientom, aby sme sa uistili, že mu náš servis bude perfektne vyhovovať.

Naše služby v oblasti podvojného účtovníctva zahŕňajú:

 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • evidenciu DPH a spracovanie daňových priznaní k DPH
  • kontrolný výkaz k DPH
  • súhrnný výkaz k DPH
 • evidenciu pohľadávok a záväzkov
 • evidenciu drobného majetku
 • evidenciu investičného majetku
 • evidenciu sociálneho fondu
 • evidenciu jázd
 • výpočet odpisov
 • inventárnu knihu
 • spracovanie účtovnej závierky
 • spracovanie daňového priznania
 • spracovanie štatistických výkazov
 • rekonštrukcie účtovníctva
 • kontrolu správnosti vedenia účtovníctva (kontrola správnosti zaúčtovania dokladov, daňových priznaní a výkazov, posúdenie oprávnenosti nákladov)
 • prípravu účtovníctva k daňovej kontrole

 

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo  je určené predovšetkým pre živnostníkov a ďalšie subjekty nezapísané v obchodnom registri. Pokiaľ s vedením účtovníctva práve začínate alebo sa len potrebujete opýtať na legislatívne či administratívne súvislosti odboru, radi Vám poskytneme podrobné poradenstvo a pomôžeme Vám zostaviť celú spoluprácu tak, aby Vám časovo i vecne vyhovovala a pomohla Vám posunúť Vaše podnikanie ďalej.

Čo jednoduché účtovníctvo  obsahuje?

 • vedenie peňažného denníka, pokladničné a bankové knihy
 • evidenciu DPH a spracovanie daňových priznaní k DPH
  • kontrolný výkaz k DPH
  • súhrnný výkaz k DPH
 • evidenciu pohľadávok a záväzkov
 • evidenciu drobného majetku
 • evidenciu investičného majetku
 • evidenciu sociálneho fondu
 • výpočet odpisov
 • inventárnu knihu
 • spracovanie účtovnej závierky
 • spracovanie daňového priznania
 • spracovanie štatistických výkazov
 • rekonštrukcie účtovníctva
 • kontrolu správnosti vedenia účtovníctva (kontrola správnosti zaúčtovania dokladov, daňových priznaní a výkazov, posúdenie oprávnenosti nákladov)
 • prípravu účtovníctva na daňovú kontrolu

 

Mzdová agenda

Mať vlastných zamestnancov nesie so sebou veľa povinností a administratívnej záťaže. My sa postaráme o to, aby ste svoje záležitosti mali v poriadku a nezanedbali v oblasti miezd ani jediný detail. Môžete sa pritom spoľahnúť na našu perfektnú znalosť legislatívy i na naše praktické skúsenosti, vďaka ktorým svoju prácu odvádzame precízne a dokážeme Vám pomôcť s každým problémom, na ktorý vo svete miezd narazíte.

V oblasti mzdovej agendy ponúkame:

 • výplatné pásky
 • výkazy pre zdravotné poisťovne a sociálnu poisťovňu
 • štvrťročné a ročné výkazy pre daňový úrad
 • bankové príkazy na úhradu miezd a odvody
 • tvorbu sociálneho fondu
 • potvrdenie o príjme
 • prehľad dovoleniek
 • štatistické výkazy
 • výstupy pri ukončení pracovného pomeru.

Ďalšie služby:

 • vedenie účtovníctva neziskových organizácií
 • zakladanie firiem
 • spracovanie hlásení Intrastat
 • VAT Refund